Hiện đại
Chuyên nghiệp
Sáng tạo
Ổn định

Dịch vụ Cloud SSD VPS

SSD VPS 4GB

400,000
vnđ/tháng

2 CPU Cores CPU

04GB RAM

25GB Dung lượng ổ cứng (SSD)

Không giới hạn Lưu lượng

01 Địa chỉ IP

100Mbps Băng thông trong nước

Windows / Linux Hệ điều hành

BackupRemote Desktop/ SSH

Hàng tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

SSD VPS 6GB

600,000
vnđ/tháng

3 CPU Cores CPU

06GB RAM

35GB Dung lượng ổ cứng (SSD)

Không giới hạn Lưu lượng

01 Địa chỉ IP

100Mbps Băng thông trong nước

Windows / Linux Hệ điều hành

BackupRemote Desktop/ SSH

Hàng tháng

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

SSD VPS 8GB

800,000
vnđ/tháng

4 CPU Cores CPU

08GB RAM

50GB Dung lượng ổ cứng (SSD)

Không giới hạn Lưu lượng

1 Địa chỉ IP

100Mbps Băng thông trong nước

Windows / Linux Hệ điều hành

BackupRemote Desktop/ SSH

Hàng tuần

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

SSD VPS 16GB

1,000,000
vnđ/tháng

8 CPU Cores CPU

16GB RAM

80GB Dung lượng ổ cứng (SSD)

Không giới hạn Lưu lượng

01 Địa chỉ IP

100Mbps Băng thông trong nước

Windows / Linux Hệ điều hành

BackupRemote Desktop/ SSH

Hàng tuần

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Thanh toán tối thiểu 6 tháng

Tin tức