Hiện đại
Chuyên nghiệp
Sáng tạo
Ổn định

Bảng giá tên miền việt nam và quốc tế

Hãu bắt đầu xây dựng ngôi nhà online của bạn bằng việc mua tên miền.

Tên miền Tên miền .vn

Tên miềnPhí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
.vn 295,000 ₫  455,000 ₫ 
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295,000 ₫  335,000 ₫ 
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
160,000 ₫  190,000 ₫ 
.name.vn 35,000 ₫ 40,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫

Tên miền quốc tế

Tên miềnPhí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
.com Miễn phí 260,000 ₫
.net Miễn phí 270,000 ₫
.org Miễn phí 280,000 ₫
.biz Miễn phí 290,000 ₫
.info Miễn phí 310,000 ₫
.asia Miễn phí 370,000 ₫
.mobi Miễn phí 430,000 ₫
.xxx Miễn phí 2,430,000 ₫
.tv Miễn phí 860,000 ₫
.co Miễn phí 760,000 ₫
Tin tức